ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PROIECT POCU

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PROIECT POCU
pentru proiectele finanțate din fonduri structurale nerambursabile

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, Asociația Prader Willi din România anunţă organizarea selecţiei partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective specific 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Condiţiile  generale de eligibilitate se regasesc in Ghidul Solicitantului, Conditii Generale POCU 2014-2020 ( aprilie 2016) - http://www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul dosarului de participare:

A. Documente de functionare a entitatii:  Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea acelor activităţi solicitate şi cuprinse în anunţul de selecţie; Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu de angajaţi în ultimii 2 ani.

B. Documente specifice: Documentele conform  Ghidul Solicitantului Condiții generale (semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal); Scrisoare de intenţie (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal); Fişa Partenerului completată cu informatiile necesare; două CV-uri ale experților care vor fi implicați în proiect.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezentiă reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învătământ preșcolar, primar și secundar de calitate pentru copii și tineri cu diabilități provenite din boli cronice/rare prin acțiuni integrate.

Ghid de Servicii

Radio NoRo - film

Aniversarea Centrului NoRo - Invitat special Vasile Adamescu

Afis eveniment, poza dl. Adamescu, detalii eveniment - 28 iunie 2016, ora 11, Centrul NoRoVă invităm să luați parte la un eveniment unic organizat cu ocazia aniversării a 5 ani de funcționare a Centrului - marți, 28 iunie 2016, de la ora 11.00, la Centrul NoRo.
Invitat special: Vasile Adamescu, autorul cărții "Infruntând viața", care este a treia carte din lume scrisă de o persoană fără auz și fără vedere.

În cartea sa autobiografică, Vasile Adamescu își povestește incredibilul destin. La numai doi ani, în urma unei răceli strașnice, se îmbolnăvește de meningită iar în câteva luni își pierde total auzul și văzul. Rămâne așa, în întuneric și tăcere, timp de nouă ani, până când este adus la Cluj, la școala de nevăzători. Aici, un grup de dascăli iscusiți, reușesc imposibilul: educarea unui copil cu dublă deficiență. În doi ani este demutizat, învață să scrie și să citească, să modeleze, să deseneze. Termină liceul, două facultăți, devine profesor, artist plastic și scriitor. Prin mâinile sale trec nenumărate generații de elevi cu deficiențe de auz și vedere.
Este invitat frecvent la conferințe, simpozioane, atât în țară cât și în străinătate. A fost distins cu nenumărate premii, cel mai important fiind ORDINUL NAȚIONAL "pentru merit" în grad de Cavaler, primit de la președinția României.

Pages

Subscribe to Asociatia Prader Willi din Romania RSS