Terapia tulburărilor de limbaj / Logopedie

 
            Logopedia, este ramură a psihopedagogiei speciale care se ocupă cu educarea şi în special cu reeducarea (terapia corectivă) limbajului. Logopedia studiază natura şi formele de manifestare ale tulburărilor de limbaj şi de vorbire, recomandând metodele şi procedeele de corectare adecvate.
În urma evaluării inițiale, terapeutul logoped identifică tulburările de limbaj, stabilește Planul de intervenție personalizat - PIP şi începe intervenția logopedică în vederea corectării tulburărilor de limbaj vorbit, scris, citit, socotit.
            Logopedul îi are în vedere pe toţi cei care au nevoie de terapie, indiferent de vârstă, intervenind și în cazul persoanelor adulte din cadrul Centrului Rezidențial. Atât la copiii normali cât şi la cei cu diverse dizabilităţi, tulburările de limbaj survenite din cauze variate împiedică înțelegerea, receptarea şi transmiterea mesajului atât verbal cât și scris, făcând dificilă integrarea şcolară şi socială a copiilor.
            Părinții și îngrijitorii copiilor sunt implicați și ei în recuperarea logopedică prin discuțiile de la sfârșitul terapiilor și prin realizarea activităților, sarcinilor, exercițiilor oferite pentru acasă.
            Durata unei ședințe de terapie logopedică variază între 30 - 60 de minute, în situațiile posibile ședințele sunt programate în urma celor de masaj sau kinetoterapie, deoarece intervenția logopedică este mai eficientă după antrenarea musculaturii atât generale cât și faciale.  În Centrul de Zi NoRo beneficiază de terapie logopedică în jur de 33 de copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, sindrom Down, tetrapareză, tulburări de limbaj, întârziere psihomotorie și alte boli rare cum ar fi: cromozom 18 inelar, vasculită sistematică, sindrom Seckel - Like, sindrom Cushing.
            Terapia logopedică se face în mare parte prin joc astfel încât copiii să dorească să se implice activ în sarcini şi să colaboreze cât mai bine cu terapeutul. La sfârșitul activităților de intervenție logopedică, copiii care au o atitudine pozitivă, colaborează și reacționează adecvat în timpul ședințelor de terapie, la sfârșitul acestora primesc diferite recompense, pentru a întări comportamentul dorit, pentru a crește interesul față de terapie și pentru a face plăcut timpul petrecut în cabinetul de logopedie. Toate materialele folosite sunt adaptate în funcție de vârstă și nevoi.
            Cabinetul logopedic este o încăpere ambientală, în care se află oglinda logopedică (cel mai important element din încăpere), masa de lucru, piscina cu biluțe colorate (folosită ca recompensă la finalul activităţilor), și diverse instrumente de lucru folosite în intervenția logopedică: materiale didactice - plastilină, jocuri educative, seturi de imagini, planşe, ilustraţii, jucării diverse, manuale de specialitate, culegeri, soft-uri educaționale.
            Materiale folosite în evaluare cuprind: fișă logopedică, fișă de evaluare a pronunției, limbajului, album logopedic, alfabet logopedic şi alte materiale necesare activităţilor de corectare a limbajului.