Grupul de pacienți

În componenta rezidențială a Centrului Pilot de Referință pentru Boli Rare – NoRo se organizează lunar câte un grup de pacienți afectați de o anumită boală rară, care beneficiază pe perioada a 5 zile de instruire în managementul bolii.

Având în vedere că Centrul NoRo dispune de 12 paturi de cazare, fiecare serie de instruire şi recuperare va fi formată din 12 persoane cu boli rare şi însoţitori (acolo unde este nevoie). 
Programul zilnic de activitate cuprinde module de instruire în managementul bolilor rare (abordând aspecte medicale, psihologice şi sociale) și activităţi terapeutice individuale sau de grup.
Având în vedere diversitatea și complexitatea bolilor rare, Centrul NoRo asigură o gamă diversificată de terapii: terapie comportamentală, terapie senzorială, logopedie, kinetoterapie, hidroterapie, masaj, fizioterapie, ergoterapie, meloterapie, art-terapie.
 
În funcție de diagnostic și de nevoile identificate de către echipa de specialiști, pe perioada șederii în centru, pacienții beneficiază de 2-3 tipuri de terapii. 
Prin această formă de abordare ne propunem ca pacienții să învețe în cele 5 zile cum să facă față bolii, să afle noi informații, să împărtășească experiențe si să-și însușească noi deprinderi cu ajutorul terapeuților, pe care să le aplice în viața de zi cu zi.