RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

MediComRare Anunțuri
RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS
 pentru ocuparea posturilor de 7 terapeuți, Contract de finanțare nr.AR 19076/26.10.2022, in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Demjen Zelinke
kinetoterapeut – (cod COR 226405).
10,00
Admis
2.
Dobai Levente,
psiholog clinician – (cod COR 263401)
10,00
Admis
3.
Damșa Larisa
psiholog clinician – (cod COR 263401)
10,00
Admis
4.
Pușcaș  Camelia
asistent medical- (cod COR 325901)
9,50
Admis
5.
Ionuțaș Veronica
pedagog școlar– (cod COR 235908)
9,00
Admis
6.
Ileș Iulia
pedagog de recuperare- (cod COR 235205)
9,50
Admis
7.
Criste Cristina
nutriționist– (cod COR 226503)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Demjen Zelinke, Dobai Levente, Damșa Larisa, Pușcaș  Camelia, Ionuțaș Veronica, Ileș Iulia, Criste Cristina.
 
Președinte comisie: Dorica Dan
18.11.2022