RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

MediComRare Anunțuri
 
RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS
 Pentru ocuparea posturilor de 5 Formatori, Contract de finanțare nr.AR 19076/26.10.2022, in cadrul proiectului “Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM-RARE”.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Nume, prenume
Poziția pentru care a fost intervievat/ă
Punctaj interviu
Admis/ respins
1.
Mocutiu Ramona
Formator (cod COR 242401)
10,00
Admis
2.
Acaralitei Maria
Formator (cod COR 242401)
10,00
Admis
3.
Severin Emilia – Maria- Mărgărita
Formator (cod COR 242401)
10,00
Admis
4.
Streață Ioana
Formator (cod COR 242401)
10,00
Admis
5.
Damian Laura-Otilia
Formator (cod COR 242401)
10,00
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușiți candidații: Mocutiu Ramona, Acaralitei Maria, Severin Emilia-Maria-Margarita, Streata Ioana, Damian Laura-Otilia
 
Președinte comisie: Dorica Dan
18.11.2022