RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

MediComRare Anunțuri
RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS
 pentru ocuparea postului contractual vacant de manager financiar, Contract de finanțare nr.AR 19076/26.10.2022
După analizarea interviului si a documentelor primite, candidata înscrisă la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, a obținut următoarele rezultate:
Nr. crt.
Numele și prenumele candidatului
Punctaj total interviu
ADMIS/RESPINS
1.
Marincas Maria
9.5
Admis
 
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușita candidata
 
................. Marincas Mariana ............................
 
Presedinte comisie: Dorica Dan
18.11.2022