ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIONALE A SOCIETĂȚII CIVILE DIN ROMÂNIA ȘI BULGARIA

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor sociale furnizate de sectorul neguvernametal în Romania și Bulgaria prin organizarea de cursuri de instruire pentru organizații selectate din cele două tări. Cursurile au fost împărțite în două părți: un curs de inițiere organizat în iulie 2006 la Silistra - Bulgaria și un curs avansat ce va fi organizat în decembrie la București - România. Aceste cursuri cuprind următoarele teme: managementul proiectelor, comunicare și PR, tehnici de lobby și advocacy, atragere de fonduri. Adițional acestor teme vor fi abordate subiecte legate de structura organizațională a unui ONG, networking, recrutarea și managementul resurselor umane, etc.

OBIECTIVE:
► 1. Întărirea rolului societății civile din Bulgaria și România în optimizarea mediului social prin consolidarea capacității instituționale a organizațiilor și stimularea unor noi forme de cooperare.

► 2. Creșterea abilităților reprezentanților societății civile în atragerea de fonduri și în îmbunătățirea comunicării lor cu publicul larg, finanțatori, politicieni, administrație și nu în ultimul rând cu propriii lor "clienți".

REALIZĂRI:
► Participarea APWR la cursul de inițiere organizat în iulie 2006 la Silistra;

► Noi parteneriate încheiate cu organizații din România și Bulgaria;

► Activități de informare și networking îmbunătățite.