Terapie prin artă pentru copiii cu boli rare

Proiectul  „Terapie prin artă pentru copiii cu boli rare” finanțat prin Programul Mol pentru Sănătatea Copiilor, în valoare de 10.000 Ron,  s-a derulat în perioada decembrie 2013 – august 2014. Scopul proiectului a fost dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale copiilor cu dizabilități produse de boli rare și din spectrul autist folosind terapia prin artă.
Proiectul s-a focalizat pe utilizarea tehnicilor de art-terapie: terapie prin arte-plastice, meloterapie și terapie prin dans. Aceste tehnici au fost și sunt utilizate în continuare în cadrul activităților de ergoterapie la Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare - NoRo.
Grupul țintă, constituit din 45 de copii din Zalău și împrejurimi, cu diverse dizabilități produse de boli rare și din spectrul autist, sunt beneficiari ai terapiilor individualizate și de grup oferite de Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare „NoRo”.
Pentru a monitoriza progresele realizate de copii în cadrul activităților de ergoterapie, pe parcursul proiectului s-au făcut evaluări inițiale și finale ale beneficiarilor. Competențele evaluate au fost: de limbaj, cognitive, emoționale, sociale, motrice, autonomie personală. Aceste evaluări au ca scop validarea rezultatelor obținute prin utilizarea art-terapiei la copiii cu dizabilități produse de boli rare.
Pe parcursul proiectului s-au achiziționat materiale educative care să asigure îmbunătățirea calității activităților de ergoterapie. Materialele educative au fost atent alese cu scopul de a corespunde activităților de meloterapie și art-terapie.
Acest proiect a avut o contribuție importantă în a dezvolta limbajul, abilitățile de relaționare în grup, personalitatea copiilor, de asemenea în a ajuta copiii să-și comunice gândurile, atitudinile, sentimentele, să se integreze, să dobândească deprinderi de autonomie personală și să se bucure.